Grimstrup-Årre gruppe

Praktisk

 

Mødetidspunkter

Bævere / Ulve:
Torsdag, kl. 17.00-18.30 – spejderfri den første uge hver måned.

Juniorer:
Onsdag, kl. 18.15-20.15 – spejderfri den første uge hver måned.

Rovere:
Mandag, kl. 19.30-21.30 – hver anden mandag i lige uger.

 

Pris

Det koster 300 kr. pr. kvartal at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads

 

Børneattester

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.