Grimstrup-Årre gruppe

Samvær og krænkende adfærd

 

Gruppens regler for forebyggelse af krænkende adfærd, trivsel og tryghed

Følgende regler er nedskrevet af gruppens gruppebestyrelse og lederkreds i august 2019:

Forebyggelse af krænkende adfærd i gruppen

Der må ikke tages billeder af enkeltpersoner, uden forudgående samtykkeerklæring.
Gruppen forbeholder sig ret til at anvende billeder af flere personer / grupper uden samtykke.
Dog skal formålet med anvendelse af billedet være klart. Billeder som viser helt eller delvist afklædte personer må ikke offentliggøres og må ikke arkiveres.

Ledere må ikke systematisk kommunikere med spejdere på sociale medier, sms o.lign., når kommunikationen rækker ud over rent praktisk og relevant indhold.

Samværsregler

Overnatning
Der skal altid være 2 ledere tilstede ved overnatning med mindreårige deltagere. Hvis deltagerne er både drenge og piger, skal der ledere med af begge køn.

Badning / omklædning
Leder af samme køn i relevant bade- og omklædningsrum. Samtidig bør anvendelse af fællesbadning begrænses.

Lederhjælp i intime situationer
Lederen skal tilstræbe at gøre en anden leder opmærksom på at man hjælper et barn med at løse et intimt problem, som barnet henvender sig til vedkommende om. Efterfølgende skal det tilstræbes at orientere forældrene om hændelsen / situationen.

Sociale medier
Brugen af sociale medier i spejdersammenhænge bør holdes på et niveau af relevant og rent oplysende karakter, når det gælder indhold og kommunikation om og med mindreårige medlemmer.

Kæresteforhold mellem ledere og ikke ledere
Kæresteforhold mellem ledere bør ikke stilles offentligt til skue i spejdersammenhæng. Derudover bør gruppen kun blande sig i et forhold mellem ledere, hvis det giver åbenlyse udfordringer i.f.t. alder eller den spejdermæssige relation, de indgår i.