Grimstrup-Årre gruppe

Enhederne

Boern

Hos Grimstrup-Årre gruppe kan man blive spejder fra man går i 0. kl. Vi opdeler spejderne i enheder ud fra deres alder.
Vi har ikke altid alle enheder i gruppen, men vurderer hvilke enheder vi har medlemmer til at køre:

  • Bæver (fra 0. kl.)
  • Ulv
  • Junior
  • Spejder
  • Senior
  • Rover (fra 17 år -)