Grimstrup-Årre gruppe

Om Os

Taarn

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos Grimstrup-Årre Gruppe er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkommen uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.
Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

 

Gruppen

Grimstrup-Årre Gruppe har hjemsted i Egekratskoven mellem Grimstrup og Roust, ca. 15 km øst for Varde.

Gruppen startede oprindeligt i 1954 med en traditionel spejdertrop, men få år senere fulgte ulvene. I dag er vi både små og store spejdere i gruppen, der aldersmæssigt spænder fra børnehaveklasse til…

På ledersiden er vi også aldersmæssigt bredt sammensat, heraf har nogle meget stor erfaring. Denne spredning betragter vi som en styrke, både i det daglige arbejde, men også når der skal planlægges og administreres.

Vores spejderhytte Grimsborg er beliggende på en dejlig plet, midt i skoven, hvor der er masser af plads til såvel naturaktiviteter, pionering og løb.

Spejderhyttens adresse er Egedalvej 22, 6818 Årre (Indkørsel midt i Egekratskoven mellem Grimstrup og Roust).

 

Arbejdsstoffet

Spejderarbejdet udvikler sig gennem alderstrinene fra bævere i børnehavealderen til roverne, fra 17 år og op.

Fra leg som bæver over ulvearbejdet, som er bygget op over “Junglebogen”, til de mere traditionelle spejderfærdigheder, der læres af juniorspejdere og spejdere, sker der en stor udvikling og materialet er alsidigt. Vores arbejdsstof indeholder opgaver for alle enheder i gruppen. Desuden arbejdes der løbende med opgaver indenfor Korpsets løbende temaår og udviklingsprojekter.

Det er naturligt for os at færdes i naturen – naturligvis – derfor foregår en stor del af vores aktiviteter udendørs, specielt i sommerhalvåret.

Har du lyst til at vide mere om spejderarbejdet og vores gruppe, kan du enten kontakte vores gruppeleder eller de ansvarlige enhedsledere; se på siderne Enheder og Adresser.